Ekström & Son Logotyp

VÅR DESIGN ÄR DIN APPLIKATION

Vi levererar krävande lösningar till svensk processindustri, men större delen av vår produktion exporteras över hela världen.

En av våra äldsta kunder är Vin & Sprit i Åhus (Absolut Company) där vi levererat destillationskolonner för etanoltillverkning. Vår kopparkolonn från 1928 är fortfarande i drift för "Elyx"-vodkan.

Våra produkter konstrueras och tillverkas enligt din slutkunds krav och regler, t.ex. med U-stamp för leveranser till USA och ”Manufacture License of Special Equipment” för leveranser till Kina.

Till EU-länder levererar vi givetvis i enlighet med det Europeiska Tryckkärlsdirektivet PED 97/23/EC inklusive CE-märkning om så krävs.

KEMIINDUSTRIN

Vi levererade våra första destillationskolonner 1925 och har sedan dess flertalet kunder inom konstgödning, ammoniak, syra, sprängmedel och andra krävande applikationer

Vi har trogna kunder inom konstgödning, ammoniak, olika syror, sprängmedel och andra krävande applikationer för kemiindustrin.

Hög temperatur och korrosiva miljöer
Som leverantör till kväve och syntesgasindustrin i Norden är vi vana vid tuffa tag. Högnickellegeringar, titan och zirkonium är material vi ofta jobbar i.

Tubsatser
Vi levererar ofta ersättningstubsatser och reparerar med kort varsel när våra kunder behöver återstarta sin produktion efter haverier eller underhållsstopp.

Avancerade värmeväxlare till Kina
Ekström & Son har levererat avancerade värmeväxlare till Kina för en process som ställer stora krav på konstruktionen och ”Manufacture License of Special Equipment”, som få företag i Skandinavien kvalificerar sig för. Har ni produkter för krävande kunder i Kina bör ni arbeta med en erfaren partner och vi diskuterar gärna era krav och önskemål!

KRAFTINDUSTRI

Ekström & Son har flera av de största kraftproducenterna i och utanför Norden som kunder. Biobränsle, kärnkraft och fjärrkyla tillhör applikationer där vi har starka referenser

E&S är certifierade enligt Sellihca, ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem som används av nordiska kraftbolag.

Kärnkraft
Redan när den första kommersiella kärnreaktorn i Sverige beställdes på 60-talet var vi en av leverantörerna. Idag levererar vi kärl och värmeväxlare, samt förväntar oss att Smart Loop installeras i kylsystemen inom snar framtid.

Fjärrvärme och fjärrkyla
Ekström & Son har designat och levererat en unik typ av värmeväxlare för produktion av kylt vatten för fjärrkyla till företaget Fortum Värme samägt av Stockholms stad 2006. Med sina mer än 80 ton, diameter på över 2 meter och en längd på över 15 meter är det en av de största värmeväxlare vi levererat till kraftindustrin.

Smart Loop backspolning för smarta energisystem
Smart Loop minskar underhållet på plattvärmeväxlare och ökar effekten på våra kunders energisystem. Läs mer på Smart Loop backspolningsventiler

Biobränsle
Vi tillverkar och dimensionerar alla de typer av processtekniska apparater som ingår i biobränsleproduktion. Bland annat har vi levererat apparater för en ny teknik till Göteborg Energi och deras "Gothenburg Biomass Gasification Project" (GoBiGas).

Etanol
Ekström & Son har levererat utrustning till Lantmännen Agroetanol i Norrköping. Största delen av produktionen säljs till oljebolag för inblandning i bensin (nuvarande ca 5%).

OLJA & GAS

Raffinaderier
Vi har ofta levererat kolonner, tankar och värmeväxlare till raffinaderier i Skandinavien och Mellanöstern. Vi har skapat oss ett namn vid krävande applikationer med havsvattenkylning och där kunden ställer särskilda krav på kvalitet. 2015 levererade vi en kolonn som är 50m lång till ett svenskt raffinaderi.

Tubsatser
Vi levererar ofta ersättningstubsatser och reparerar med kort varsel när våra kunder behöver återstarta sin produktion efter haverier eller underhållsstopp.

Off-shore-industrin
Ekström & Son levererade under 2015 suction scrubbers och separatorer för norsk off-shore. Det krävs stort termiskt kunnande för att lyckas optimera en design som kan täcka alla de driftsfall som värmeväxlaren utsätts för under sin livslängd.

Syntetiska bränslen
En av världens största petrokemiska anläggningar för syntetiska bränslen som är baserad utanför Europa fick tung och avancerad utrustning från Ekström & Son under 2009-2010. Baserat på denna första leverans har vi fortsatt leverera fler apparater av denna typ.

PAPPER & MASSA

Svensk pappers- och massaindustrin ligger på topp i effektivt energiutnyttjande

Massa- och papperstillverkning i Sverige har expanderat i rask takt de senaste åren.

Som specialtillverkare med bas i Sverige och kunskaper om värmeprocesser hjälper vi våra kunder att optimera energiutbytet. Läs gärna mer om vilka apparater vi kan leverera vår broschyr till höger.

Backspolning för minskad fouling
Vid flera av Sveriges pappersbruk har Smart Loop backspolningsventiler installerats och har därmed eliminerat behovet av kontinuerliga stopp för att rensa plattvärmeväxlare. En kort backspolning ett par gånger om dagen har gjort hela skillnaden.

LÄKEMEDEL OCH LIVSMEDEL

Water for injection (WFI)
AQUA-NOVA är ett svenskt kunskapsföretag som levererar avancerad processutrustning för framställning av absolut rent vatten. Slutkunderna är världsledande läkemedelsföretag såsom Sanofi i Frankrike som framställer vacciner och andra produkter som injiceras i människokroppen.

Luftvärmare för livsmedelsindstrin
Vi tillverkar luftvärmare till livsmedelsindustrin. Detta är ett område där kunderna har stor potential att spara energi.

Läkemedel
Novo Nordisk Engineering anlitade Ekström & Son för leverans till en läkemedelsfabrik i Danmark. Torben Davidsen, Contract Manager vid NNE: “Vi värdesätter Ekström & Sons kompetens inom både mekanisk konstruktion, tillverkning, samt slutmontage on-site. Det är också en fördel att Ekström & Sons tillverkning i södra Sverige ligger så nära vårt huvudkontor i Danmark. Vi föredrar att ha nära kontakter med prioriterade leverantörer, särskilt som vi i det här fallet jobbar med avancerade material såsom Hasteloy C22“.