Ekström & Son Logotyp

FOKUS PÅ HÖG KVALITET

När vi säljer en produkt ingår mycket mer än vad som syns på utsidan. Erfarenheten som byggts upp sedan 1896 och förts vidare från mästare till lärling under många år är kanske den enskilt viktigaste förklaringen till den höga kvaliteten på våra produkter.

Det övergripande ansvaret för kvalitetssystem och kvalitetsfrågor ligger på en separat avdelning, som är fristående från tillverkningen.

För att kontrollera att kvaliteten upprätthålls genom hela tillverkningen är vårt kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9001 väl implementerat i den dagliga verksamheten.

Vi investerar kontinuerligt i vår maskinpark. Vi har t.ex införskaffat en vattenskärningsmaskin som vi kan skära upp till decimetertjockt stål med. Detta ökar vår kapacitet och minskar ledtiderna i produktionen.

VÅRA CERTIFIKAT

Dokumentationen är en viktig del av leveransen och skall alltid följa fastställda specifikationer.

Vi har certifieringar enligt:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 3834-2:2005
  • OHSAS 18001:2007
  • SS-EN-ISO 3834-2
  • Achilles JQS (Certifierande myndighet: Oljeindustrin i Norge och Danmark)

Förutom tekniska manualer ingår intyg från oförstörande provningar samt intyg godkända av officiella kontrollanter och myndigheter.

ISO 14001 / ISO 9001 / OHSAS 18001

ISO 3834-2:2005

VÅRA TESTPROCEDURER

Vår egen kontrollavdelning har en omfattande utrustning för oförstörande provning.

Ekström & Son har sin egen kvalitetssäkrings och kvalitetstestningsavdelning med kompetens och utrustning för oförstörande provning.

Vi utför tester med röntgen, penetrant, magnetpulver, positiv material-identifikation och heliumtestning.