Ekström & Son Logotyp

NYHETER & MEDIA

Ekström & Son har sedan ett antal år ingått i ViFlow Group. Till följd av rådande marknadsläge har vi valt att centralisera vår produktion till systerföretaget Örnalp Unozon AB – Ett företag med unik kompetens och erfarenhet av maskinering och svetsning av titan och olika kvaliteter av rostfritt stål.

Konstruktion och design av tryckkärl och värmeväxlare fortgår som vanligt i vår designgrupp och vi kan fortsatt hjälpa er ta fram ersättningsprodukter för tidigare levererade produkter!

Vänd er till nån av våra säljare eller till sales@viflow.se så hjälper vi er!

Tillsammans med utvalda partnerprodukter förser vi fortsatt marknaden med alla typer av värmeväxlare, tryckkärl och annan processutrustning avsedda för höga tryck och krävande applikationer.

HETA AFFÄRER FÖR PROCESSINDUSTRIN MED SVENSK KVALITET

Ekström & Son är en del i ett av Europas ledande företag inom konstruktion, tillverkning och service av värmeväxlare och tryckkärl.

Våra kunder finns inom processindustrin över hela världen och vi har fokuserat på kvalitet sedan 1896. Vi tillverkar i vår egen verkstad och skräddarsyr processutrustning inom värming, kylning, kondensorer, förångare, kolonner och reaktorkärl.

HISTORIA & FAKTA

Den 16 september 1896 grundades Ekströms kopparslageri.

Kopparslagaregesällen Hjalmar Ekström drev firman till en början själv, men 1904 upptogs brodern Karl Adrian i företaget och samma år flyttade företaget hela sin verksamhet till Kristianstad. 1918 drog sig Hjalmar Ekström tillbaka av åldersskäl och hans brorson K.G. Ekström tog över. Samtidigt med detta fick firman namnet Ekström & Son - det namn som firman fortfarande bär.

Sedan dess har företaget vuxit och specialiserat sig på tryckkärl, kolonner och värmeväxlare. Ekström & Son är idag ett av Europas ledande företag inom sin bransch.

Ekström & Son ingår sedan 2017 i ViFlow Group och är ett av Europas ledande företag inom sin bransch. I gruppen ingår även systerföretaget Örnalp Unozon AB.
Tillsammans med utvalda partnerprodukter förser vi marknaden med alla typer av värmeväxlare, tryckkärl och annan processutrustning avsedda för höga tryck och krävande applikationer.

VISION & VERKSAMHETSMÅL

Ekström & Son - Swedish quality heating up your business

Ekström & Son ska genom högsta möjliga kundservice, kvalitet och produktutveckling för processindustrin vara den ledande tillverkaren i norra Europa inom värmeväxling och skräddarsydda kärl för processindustrin.

Vi erbjuder dig:

  • Egna produkter inom värmeväxling
  • Tillverkning och utveckling åt kunder med egna produkter
  • Underhåll, reparation och tjänster för att optimera befintliga anläggningar

Vårt mål är att genom kunskap och kvalitet bidra till högre driftsäkerhet och färre underhållsstopp.

Vi är en partner för våra kunder i processanläggningens alla faser: från nybyggnad, installation och underhåll till demontering/utbyggnad.