Ekström & Son Logotyp

PRODUKTER

Att tillverka komplexa produkter i specialmaterial som väl uppfyller kundens förväntningar kräver såväl teoretisk kunskap som hantverkskunnande utöver det vanliga.

Verksamheten omfattar framför allt tillverkning av destillations- och absorbtionskolonner, tubvärmeväxlare och tryckkärl.

För optimal kapacitet och driftsekonomi krävs ofta avancerade materialval. Ekström & Son har certifierade svetsare med erfarenhet av avancerad svetsning i ett stort antal material.

De vanligaste materialen är de rostfria standardstålen, t.ex. 1.4301/1.4306, 1.4432/1.4436. Resterande fördelas på andra rostfria standardstål och en mängd specialmaterial som t.ex:

  • Duplex och superduplex
  • Höglegerade austenitiska stål
  • Nickel och nickellegeringar
  • Koppar och kopparlegeringar
  • Titan
  • Zirkonium

TUBVÄRMEVÄXLARE

Uppdraget kan vara skiftande och oftast handlar det om att göra en helt ny konstruktion.

Våra värmeväxlare används idag till de mest skiftande applikationer inom främst kemisk och petrokemisk industri, pappers- och massaindustri samt läkemedelsindustrin.

Eftersom applikationerna är så skiftande, ställs vi inför många olika medier såsom luft, vatten, saltvatten, ånga, oljor och hela spektrat av processlösningar. Även uppgifterna är skiftande och kräver olika typer av produkter såsom gaskylare, förvärmare, indunstare, kondensor, etc.

Uppdraget varierar, men oftast handlar det om att göra en helt ny konstruktion. Men det kan även bestå i ersättning av en befintlig värmeväxlare, reparation eller omtubning. Vi har specialiserat oss på skräddarsydda enheter, som optimeras efter applikationen och kundens önskemål.

TRYCKKÄRL & KOLONNER

Vi konstruerar och tillverkar de flesta typer av tryckkärl och kolonner.

Enkelmantlade, dubbelmantlade eller halvrörsmantlade? Tryckkärl försedda med omrörare, inre slingor, eller strömningstörare? Ja, alternativen är många och vi står gärna till hands med rådgivning.

Vi har specialiserat oss på skräddarsydda enheter som optimeras efter applikationen och kundens önskemål.

Vi levererade vår första kolonn redan 1925. Sedan dess har Ekström & Son levererat kolonner till främst kemisk och petrokemisk industri, pappers- och massaindustri samt läkemedelsindustrin.

Vi konstruerar och tillverkar såväl skal till kolonner som kompletta kolonner.

SMART LOOP BACKSPOLNINGSVENTIL

Backspolningsventilen möjliggör backspolning av plattvärmeväxlare med korta intervall där man spolar ur partiklar från värmeväxlaren som medför minskad fouling och längre livslängd.

Högre produktionseffektivitet och lägre underhållskostnader uppnås genom Ekström & Sons backspolningsventil, med referenskunder både i Sverige och utomlands.

Backspolningsventilen möjliggör backspolning av värmeväxlare med korta intervall utan att driften störs. Genom att ändra flödesriktningen spolar man ur partiklar från värmeväxlaren. Dessutom förhindras eventuell bio fouling, dvs påbyggnad av alger och organiska organismer.

Backspolningsventilen ger dessa fördelar utan kostsamma produktionsavbrott för mekanisk (demontering) eller kemisk rengöring. Man kan ställa in backspolningen för lämpliga tidsintervall vilket ökar livslängden för apparaturen på ett miljövänligt sätt.
Besök Smartloops hemsida här

HELIX TUBVÄRMEVÄXLARE

Fördelarna med Helixchanger™ jämfört med konventionella värmeväxlare kan sammanfattas i följande punkter: högre kapacitet med samma yta, minskade beläggningar på mantelsidan, väsentligt lägre energiförbrukning.

Energibesparingar på upp till 50% tack vare minskat tryckfall kan ge en återbetalningstid på mindre än två år. Helix-växlarens principer kan utnyttjas såväl för nyproducerade växlare som vid byte av tubsats med en förväntad 20% kapacitetsökning.

VI REPRESENTERAR

Plattvärmeväxlare – Funke
Ekström & Son är återförsäljare av Funkes värmeväxlare i Norden. Funke har ett brett sortiment av värmeväxlare av hög kvalitet. Funke grundades 1974 och fokuserar på design och tillverkning av platt- och tubvärmeväxlare för i princip alla industriella applikationer. Design och beräkningar är strikt anpassade utifrån kundens specifika krav och inkluderar processanpassning, termisk design, beräkning, stressanalys och vibrationsanalys.
Besök Funkes hemsida här

Plate and shell värmeväxlare – Gesmex
Ekström &Son är återförsäljare av Gesmex värmeväxlare i Norden. Gesmex designar och tillverkar kompakta värmeväxlare av typen lasersvetsad plate and shell för industriella applikationer. Företaget investerar kontinuerligt i produktutveckling och den främsta och senaste teknologin för att kunna erbjuda högeffektiva värmeväxlare och långsiktigt säkra sina kunders verksamheter.
Besök GESMEX hemsida här

Värmeväxlare – HRS
Ekström & Son är återförsäljare av HRS värmeväxlare i Norden. En global specialist inom värmeöverföring och med lång erfarenhet inom design och tillverkning av värmeväxlare och andra komponenter för processanläggningar inom bland annat miljö- och livsmedelsindustrin.
Besök HRS hemsida här